Történelem

Sgraffitós-ház néven, a legismertebb Kőszegen a Jurisics-tér 7. sz. háza. Nevét a homlokzaton látható díszítésről kapta. 
(Ennek a díszítésmódnak a lényege, hogy a falra két vagy több, különböző színű vakolatréteget raknak, majd a felső, világosabb réteget a kívánt minta szerint eltávolítják.)

Az emeleti részt az eredeti sgraffitó díszíti. Az ostópárkány fölött végigfut a balusztrádos erkélykorlát. A jobb oldali két ablak közötti falmezőt a főmotívum, a hatalmas virágcsokros váza tölti ki, többi részét geometrikus idomok ékesítik. A homlokzatot kétoldalt osztolizéna, a főpárkány alatt, pedigáv zárja. 

A hármas tagozódású főpárkányon olvasható a XVII. századi felirat: „NON EST VOLENTIS, NEQUE CURRENTIS SED MISERENTIS DEI”, és az évszám: MCDLXVIII. A fenti szöveg Pál apostol Rómabeliekhez írt leveléből vett idézet (9. f. 16. vers), amely magyarul - a Károli Gáspár-féle fordításban - így hangzik: „Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené 1668.”

Ez a bibliai idézet voltaképpen I. Rákóczi György erdélyi fejedelem jelmondata volt. Fiának, a későbbi II. Rákóczi György fejedelemnek Fejedelmi parainesis című, 1637-ben összefoglalt intelmeit zárta ezzel az idézettel. A homlokzatot kettős vonaldíszítésű, íves oromfal zárja, középen falfülkében elhelyezett barokk Mária-szoborral.

A kapu mögött jobbra, a falba illesztve található a Batthyányak kőcímere, a „fiait etető pelikán” címerképpel. Elhelyezése különös, mert valójában a szomszédos, egykori Batthyány-ház tartozéka.

Elérhetőségek

Garabonciás Pizzéria

9730 Kőszeg,
Jurisics tér 7.
Telefon:
+3694/360-050
E-mail:
info@becsikapu.hu
Garabonciás Pizzéria - Magyar